Zeleni forum - zadruga KonopKo in tradicionalni Marihuana marš

19. aprila 2017 smo se tudi iz strani zadruge KonopKo pridružili okrogli mizi, ki je potekala  v Ljubljani na Študentskem kampusu. Na Zelenem forumu so na dveh okroglih mizah predstavniki zdravnikov,  pridelovalcev konoplje, pravnikov, aktivistov in predstavniki dela politike informirali udeležence o zakonodajnem področju uporabe in regulacije industrijske rastline konoplje ter stanju na področju medicinske uporabe konopljinih vršičkov – kanabisa.

"Zelena nit" prve okrogle mize je bila konoplja v industriji. Naša predstavnica zadruge Urška Orehek je v družbi Gorazda Marinčka, Tomaža Korena in Dejana Rengea, sicer tudi častnega člana Zadruge KonopKo, odpirala in pojasnjevala teme, ki se tičejo stanja industrijske konoplje v Sloveniji:

  1. kmetje v Sloveniji nimajo ustrezne mehanizacije,
  2. soočajo se z neživljenjskimi administrativnimi ovirami ter
  3. da na upad pridelovalcev konoplje v zadnjem letu vpliva predvsem nerazvit trg.

V sklopu okrogle mize se je ugotavljajo tudi, da družbena stigma ni več prisotna v tolikšni meri kot pred leti. Gostje so še poudarili, da poleg različnih možnosti uporabe konoplje, nujno potrebujemo ustrezno ločitev konoplje kot rastline in kanabisa kot droge, meja pa naj bi bila nekje 1% vsebnosti THC, čeprav je za industrijsko rabo najbolj kvalitetna konoplja z nekje 2 do 3% THC.

Na drugi okrogli mizi so bili govorci predstavniki iz medicinske stroke (prim. Ana Červek, dr. Željko Perdija), politike (Gorazd Prah) in civilne družbe (Dean Herenda, Sanela Štander).

Dogodek se je zaključil s posvetom civilne družbe, stroke in politike, na katerem se je oblikovala skupna iniciativa za zakonske spremembe.

Več informacij o dogodku na strani organizatorja ali pa na FB strani (fotogalerija).

V pojasnilo
Marihuana marš je tradicionalni politični shod ŠOU v Ljubljani, ki opozarja na družbene, ekonomske in zdravstvene probleme, ki so posledice prohibicije kot prevladujoče oblike regulative na področju prepovedanih drog! Shod se organizira v sklopu projekta Prohibicija slepi ter služi predstavitvi strokovnih in političnih argumentov za odpravo prohibicije konoplje in predstavljanje alternativnih policy rešitev.

Namen projekta je spodbujati družbeni diskurz o konoplji in (ne)smiselnosti prohibicije, nato prepričati javnost in predvsem nosilce odločanja v smotrnost dekriminalizacije konoplje ter v končni fazi doseči dekriminalizacijo konoplje v Sloveniji. V aktivnosti vključujemo zainteresirane posameznike, študentske klube, ostale nevladne organizacije ter tudi politične stranke in njihove podmladke. Temo smo izbrali zato, ker se neposredno ali posredno tiče tako večine študentov kot družbe nasploh in ker je zaradi napačne obravnave konoplje povzročeno mnogo več škode, kot jo povzroči uživanje le-te med delom populacije, ki je glavni izgovor za zgrešeno politiko države.

Znanstvene raziskave, izkušnje iz tujine, trendi v posameznih evropskih državah, kot tudi priporočila evropske komisije, vsi kažejo v isti smeri: dekriminalizacija in regulacija konoplje sta edini možni rešitvi.


Datum objave: 19.04.2017