Novi izdelki iz konoplje

Zadruga KonopKo je prva zadruga za razvoj trajnostne pridelave in predelave industrijske konoplje v Sloveniji. Industrializacija konoplje in generiranje s tem povezanih lokalnih delovnih mest je področje, ki nas zanima in v katerem smo prepoznali izjemen potencial.

Naši načrti gredo v smeri razvoja in izdelave gradbenega materiala, tekstila, bioplastike, prehrane iz te »na novo« odkrite rastline - konoplje. Zato v tej smeri raziskovanja možnosti industrializacije sodelujemo s Fakulteto za tehnologijo polimerov iz Slovenj Gradca, Univerzo v Ljubljani – Biotehnično fakulteto, Kmetijskim inštitutom Slovenije in nekaterimi zasebnimi podjetji, ki se zanimajo za omenjeno surovino in potencial, ki ga industrijska konoplja ponuja. Aktivno sodelujemo tudi pri zakonskih spremembah na področju industrijske konoplje.

Sezona 2015/2016 je bila prva sezona, ko na tržišču ponujamo proizvode iz industrijske konoplje, proizvedene v lastni proizvodnji iz slovenskih pridelkov. V letu 2015 smo namreč pričeli z odkupom semena in čaja industrijske konoplje od izključno slovenskih pridelovalcev, pri čemer smo razvili tudi vse potrebne postopke preverjanja kakovosti in določili ostale odkupne pogoje. Z odkupi slovenskega pridelka seveda nadaljujemo, o terminih odkupa člane zadruge in zunanje pridelovalce obveščamo sproti.

Skladno z našimi načeli in vizijo zadruge temeljimo na pravični trgovini in doseganju visokih standardov kakovosti, tako na področju pridelave kakor tudi predelave industrijske konoplje v različne izdelke za končne kupce. Kakovost se odraža v vstopni surovini, v proizvodnem procesu, embaliranju (npr. hladno stiskano konopljino olje v posebnem, UV obstojnem mironskem steklu) in distribuciji izdelkov.

Verjamemo, da smo s prodajnim programom izdelkov iz slovenske konoplje popestrili obstoječo ponudbo na domačem trgu in dosegli visoko stopnjo zadovoljstva pri potrošnikih, ki podpirajo slovenske izdelke iz industrijske konoplje.

V mesecu oktobru bomo na trgu ponudili dva nova izdelka iz konoplje - poskusite ju lahko na prihajajočih sejmih v Komendi (06.-08. oktober) in Narava zdravje v Ljubljani (12.-15. oktober 2017) ali naročite v naši spletni trgovini.


Datum objave: 03.10.2017