Dolgoročni cilji zadruge Konopke

  1. Splošna promocija industrijske konoplje v Sloveniji in zadružništva..
  2. Nabava in razvoj tehnološke opreme za pridelavo in predelavo konoplje, skupna uporaba (deljenje resursov).
  3. Povezovanje urbanih središč s podeželjem (direkten stik – kmet – zadruga – kupec).
  4. Vzpostavitev operativnih enot zadruge na podeželju (odkup pridelka, predelava, svetovanje kmetovalcem).
  5. Vzpostavitev maloprodajnih enot zadruge v večjih mestih (prodaja, svetovanje, izobraževanje kupcev).
  6. Postavitev referenčnega centra za konopljo / delujoče kmetije (delavnice, šolanja, izobraževanja, šole v naravi...).
  7. Organizacija dogodkov na temo industrijske konoplje (delavnice, predavanja...).
  8. Razvoj novih izdelkov iz industrijske konoplje (v povezavi s fakultetami, instituti, inovatorji, raziskovalci in gospodarstvom).
  9. Generiranje novih delovnih mest v urbanih okoljih in na podeželju.
  10. Spodbujanje gojenja industrijske konoplje - revitalizacija s težkimi kovinami onesnažene zemljine s pomočjo industrijske konoplje (fitoremidiacija), sanacija kmetijskih površin po intenzivni rabi fitofarmacevtskih sredstev, gojenje konoplje na območju z različnimi omejitvami (Natura 2000, vodovarstvena območja).

Datum objave: 06.02.2015