Članstvo v zadrugi Konopko in prednosti

Zadruga deluje po naslednjih načelih zadružništva: prostovoljno in odprto članstvo, demokratično soupravljanje članov, izobraževanje, usposabljanje in dostopnost do informacij, sodelovanje med zadrugami, skrb za lokalno skupnost.

V zadrugo so vabljene različne skupine oz. posamezniki:

 • pridelovalci konoplje (kmetje),
 • predelovalci konoplje,
 • lastniki kmetijske in druge mehanizacije in opreme,
 • strokovnjaki, raziskovalci, razvojniki na področju pridelave, predelave in prodaje konoplje in izdelkov iz konoplje,
 • drugi, ki jih konoplja kakorkoli zanima in so pripravljeni sodelovati v zgodbi,
 • redni kupci naših izdelkov in podporniki zadruge.

Prednosti članstva v zadrugi za posameznika so:

 • vse informacije o industrijski konoplji, svetovanje in pomoč na enem mestu,
 • manjši proizvodni stroški (souporaba opreme),
 • učinkovit marketing, moč zadružne blagovne znamke,
 • pravna zaščita,
 • hitrejši napredek s pomočjo skupne baze znanja,
 • možen odkup pridelka in pošteno plačilo,
 • nižje nabavne cene semenskega materiala,
 • nižje cene izdelkov za končne kupce (člane zadruge) - v spletni trgovini (-15%).

Koristi zadruge Konopko za družbo so očitne!

 • generiranje novih delovnih mest,
 • spodbujanje lokalne ekonomije,
 • večja samooskrba v Sloveniji,
 • regeneracija obdelovalnih površin,
 • okolju prijazna trajnostna ekonomija,
 • skrb za ranljive socialne skupine.

Kakšni so naši dolgoročni cilji?

 1. Splošna promocija industrijske konoplje v Sloveniji in zadružništva..
 2. Nabava in razvoj tehnološke opreme za pridelavo in predelavo konoplje, skupna uporaba (deljenje resursov).
 3. Povezovanje urbanih središč s podeželjem (direkten stik – kmet – zadruga – kupec).
 4. Vzpostavitev operativnih enot zadruge na podeželju (odkup pridelka, predelava, svetovanje kmetovalcem).
 5. Vzpostavitev maloprodajnih enot zadruge v večjih mestih (prodaja, svetovanje, izobraževanje kupcev).
 6. Postavitev referenčnega centra za konopljo (razvoj, delavnice, šolanja, izobraževanja, šole v naravi...).
 7. Organizacija dogodkov na temo industrijske konoplje (delavnice, predavanja...).
 8. Razvoj novih izdelkov iz industrijske konoplje (v povezavi s fakultetami, instituti, inovatorji, raziskovalci in gospodarstvom).
 9. Generiranje novih delovnih mest v urbanih okoljih in na podeželju.
 10. Spodbujanje gojenja industrijske konoplje - revitalizacija s težkimi kovinami onesnažene zemljine s pomočjo industrijske konoplje (fitoremidiacija), sanacija kmetijskih površin po intenzivni rabi fitofarmacevtskih sredstev, gojenje konoplje na območju z različnimi omejitvami (Natura 2000, vodovarstvena območja).

 

PRISTOPNA IZJAVA ZA ČLANSTVO
Prenesite si dokument, izpolnite in podpisano pošljite na naslov Zadruga Konopko, Lindek 22, 3213 Frankolovo ali po e-pošti na david.gersak@konopko.si

Znesek pristopnine: 100,00 EUR (enkratno)
Sklic: 00 datum plačila
Namen: Vplačilo deleža
Številka bančnega računa: 6100 0000 8684 951
Banka: Delavska hranilnica d. d., Miklošičeva 5, 1000 Ljubljana
Prejemnik: Zadruga Konopko, Lindek 22, 3213 Frankolovo

 

PRISTOPNA IZJAVA ZA ČLANSTVO PRAVNIH OSEB
Po zadnji spremembi statuta zadruge KonopKo lahko skladno z 11. in 52. členom pristopijo tudi pravne osebe... člani zadruge so lahko pravne osebe posebnega pomena za zadrugo, kot so izobraževalne, raziskovalne in razvojne organizacije, nevladne organizacije in podjetja, ki delujejo na področju dejavnosti zadruge in ki so prepoznane kot bistvene za razvoj zadruge na strokovnem področju delovanja zadruge. Takšna pravna oseba mora pri svojem delovanju zasledovati cilje in vizijo zadruge KonopKo.

Prenesite si dokument (pristopna izjava za pravne osebe), izpolnite in podpisano pošljite na naslov Zadruga Konopko, Lindek 22, 3213 Frankolovo ali po e-pošti na info@konopko.si

Znesek pristopnine: 500,00 EUR (enkratno)
Sklic: 00 datum plačila
Namen: Vplačilo deleža
Številka bančnega računa: 6100 0000 8684 951
Banka: Delavska hranilnica d. d., Miklošičeva 5, 1000 Ljubljana
Prejemnik: Zadruga Konopko, Lindek 22, 3213 Frankolovo

Članstvo po statutu

Člani zadruge so lahko fizične osebe, ki se povezujejo zavoljo uresničevanja svojih ekonomskih, socialnih, kulturnih in drugih potreb. Cilj zadruge je čimbolj učinkovito povezovanje članov v odgovarjanju na skupne gospodarske in družbene potrebe in hkrati izvajati čimbolj družbi in naravnemu okolju prijazno poslovanje. S tem zadruga krepi idejo zadružništva in promovira sodelovanje na lokalni, regionalni, nacionalni in mednarodni ravni.