Dvig dovoljene meje THCja v konoplji na 0,3%

Oktobra 2020 je Evropski parlament odločil, da se dovoljene vsebnosti THCja v konoplji dvignejo iz dosedanjih 0,2% na 0,3%. Po enem letu mnogih dolgih dogovarjanj med tremi odločevalnimi institucijami EU je bila 2. decembra 2021 na Svetu Evrope sprejeta dokončna različica Skupne kmetijske politike (SKP).

Dokument prične veljati 1. januarja 2023 in med drugim ponuja kmetom možnost neposrednih plačil za gojenje industrijske konoplje, pri čemer mora biti gojena sorta vpisana v skupni register sort EU in ne sme presegati vsebnosti THC 0,3%. Ta majhna sprememba ponuja možnost razširitve spektra sort, zajetih v register sort EU.

Ob tem je potrebno omeniti, da je ta sprememba bistvenega pomena le v primerih, ko želijo kmetje koristiti neposredna izplačila EU. To pomeni, da je znotraj EU že sedaj mogoče gojiti konopljo, katere vsebnost THC presega vrednost 0,3%, v kolikor to dovolijo posamezne državne oblasti – npr.: 0,6% v Italiji, 1% na Češkem. Slovenija se, kot vemo, za kaj takšnega še ni odločila.

»Za ta trenutek smo se borili več kot desetletje - posebna zahvala gre naši odlični ekipi v Bruslju, ki je to tudi omogočila,« pravi Daniel Kruse, predsednik EIHE (krovne organizacije, ki združuje evropske pridelovalce in predelovalce industrijske konoplje), ter nadaljuje: »To je velik dan za konopljarski sektor in še en korak v nizu do bolj zelene prihodnosti Evrope. Ob tem moramo poudariti, da pri meji 0,3% THC še zmeraj govorimo o zelo nizki meji. Švica, na primer, ima to mejo postavljeno višje. Tudi druge države EU že dovoljujejo višje vsebnosti THC v industrijski konoplji. Prav tako znanstvene študije, kot tudi večletne izkušnje s terena, kažejo na to, da višje vsebnosti THC ne predstavljajo prav nobenega tveganja za končnega potrošnika. Evropska Unija trenutno polaga temelje za naraščujoč, zelen in trajnostni konopljarski sektor in ima v tem trenutku priložnost, da se postavi ob bok svetovnim igralcem s področja konopljarstva.«

V zadrugi Konopko pozdravljamo odločitev in pričakujemo konstruktiven dialog z odločevalci v Sloveniji, da v čim krajšem času pripravimo ustrezen zakonodajni okvir tudi za slovenskega kmeta in slovensko konopljarsko industrijo.


Datum objave: 07.12.2021