Oddaja vloge za pridobitev dovoljenja za gojenje konoplje

Do 10. maja je potrebno oddati izpolnjeno vlogo na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, s katero kmetovalec zaprosi za izdajo dovoljenja za gojenje industrijske konoplje v Sloveniji.

Vlogi je potrebno obvezno priložiti originalno deklaracijo (etiketo), ki se nahaja na vreči s semenom. Sejati je dovoljeno le sorte, ki so naštete v Skupnem katalogu sort poljščin (evropska sortna lista), objavljenem vsako leto v uradnem listu Evropske unije, na spletni strani Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) oz. na spletni strani zadruge KonopKo.

V kolikor k vlogi ne priložite original etikete lahko to storite naknadno tudi po 10. maju, pomembno je, da je izpolnjena vloga oddana pravočasno. Naslov za pošiljanje je: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (s pripisom Vloga za izdajo dovoljenja za gojenje konoplje).

Za tiste, ki še niste nabavili semena konoplje za letošnjo setev, velja opozorilo, da to storite čimprej in si pravočasno zagotovite potrebno količino semena in ustrezno dokumentacijo za prijavo posevka - čas setve se bliža! V zadrugi KonopKo imamo na zalogi tudi manjša pakiranja nekaterih sort konoplje.

Še pomembno obvestilo ekološkim pridelovalcem: za ustreznost setvenega semena konoplje v ekološki pridelavi mora pridelovalec zaprositi za odobritev uporabe konvencionalnega semena. Ustrezen formular pridobite pri svoji kontrolni organizaciji.

Priloga: vloga za izdajo dovoljenja za gojenje konoplje


Datum objave: 19.04.2022