Zaključna konferenca projekta Fitoremediacija v Spodnji Savinjski dolini

Zadruga Konopko skupaj z Inštitutom za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (IHPS) decembra 2022 zaključuje projekt Čiščenje onesnažene zemlje z industrijsko konopljo v Spodnji Savinjski dolini (znotraj občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko, Žalec).

Vabljeni na zaključno konferenco s predstavitvijo rezultatov in sicer v torek, 20.12.2022 ob 12.00, Eko muzej Žalec (predavalnica v 4. nadstropju).

Pilotni poskus na terenu je zajemal dve njivi partnerskih kmetij, na katerih smo tekom dveh let spremljali vpliv posevka industrijske konoplje na lastnosti tal, njeno kemijsko sestavo in spremembe, ki jih konoplja prinaša za rodovitnost in neoporečnost tal kot enega najbolj pomembnih naravnih virov. Vsebnosti težkih kovin (cink, kadmij, svinec) smo tekom rasti merili tako v zemljini kot tudi v posameznih delih rastline. Ob upoštevanju že narejenih analiz v onesnaženih okoljih v Sloveniji smo dopolnili podatke za oblikovanje modela za revitalizacijo tal. Rezultate bo predstavila dr. Barbara Čeh z IHPS, ki bo povzela tudi poudarke na področju strokovnega izvajanja gnojenja konoplje, ki se odrazi v ustreznem pridelku in obenem ohranjanju rodovitnosti tal.

Namen operacije je bil tudi preveriti možnost komercialne rabe nadzemnih delov rastline (stebla - vlaken in pezdirja) ter semen in listov z vidika vsebnosti težkih kovin, saj pri fitoremediaciji tal težke kovine preidejo v tkivo konoplje in kot takšna za prehrano ni ustrezna. Rešitve na področju gradnje s konopljo bo nakazal arhitekt Sani Okretić Resulbegović.

Zelo aktualno tematiko kanabinoidov v konoplji, med katerimi je najbolj znan CBD, ki je pomemben za rabo lajšanja bolečin in drugih tegob, bo v nadaljevanju predstavila Marjeta Eržen z IHPS.  Med drugim bo pojasnila tudi, kakšna je povezava med terpeni in kanabinodi.

Dr. Marko Flajšman z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani pa bo preko zoom povezave predstavil rezultate njihovih poljskih poskusov z gojenjem industrijske konoplje na onesnaženih tleh v Celjski kotlini.

Zaradi lažje izvedbe pred dogodkom pobiramo neobvezne prijave preko prijavnega obrazca. Po dogodku bo sledil tudi neformalni del z debato in degustacijo izdelkov iz konoplje.

Zadruga KonopKo je prva zadruga za razvoj pridelave in predelave industrijske konoplje v Sloveniji, združuje preko 175 članov - zanima nas industrializacija konoplje in generiranje s tem povezanih lokalnih delovnih mest. Osnovne naloge zadruge so osveščanje javnosti o uporabnosti konoplje, povezovanje in organiziranje manjših in srednjih pridelovalcev konoplje, vključno z odkupom pridelka. Imamo razvite vse potrebne postopke spremljanja kmetovalca, preverjanja kakovosti in določene odkupne pogoje ter vzpostavljeno lastno proizvodnjo prehranskih izdelkov iz konoplje, za kar imamo pridobljen tudi ekološki certifikat. Aktivno sodelujemo tudi pri zakonskih spremembah na področju industrijske konoplje.


Datum objave: 12.12.2022