POMEBNO OBVESTILO: dobava semena FINOLA

Dobava semena Finole v 25 kg vrečah je v teku, trenutno pa imamo del semena še v prepakiranju iz večjih (25 kg) v manjše - 5 kg vreče. Predvidoma bomo zato dobavo vsem kupcem, ki ste naročili vreče po 5 kg, vršili v četrtek in najkasneje v petek, 08.05.2015. To pomeni še dovolj časa za pravočasno oddajo vloge na MKGP.

Ker se rok za oddajo vloge za izdajo dovoljenja za gojenje industrijske konoplje izteče konec tega tedna, natančneje 10.5.2015 smo od Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) pridobili informacijo, da se lahko v primeru zamika dobave semena vloga pošlje na MKGP brez priložene deklaracije (nalepke) oz. certifikata, potrebno je le dodati zaznamek oz. opombo, da boste deklaracijo poslali naknadno in to seveda kasneje tudi storiti.


Datum objave: 05.05.2015