Zakonske spremembe na področju predelave industrijske konoplje

Zadruga KonopKo je aktivna tudi pri spreminjanju obstoječe zakonodaje, zlasti na naurejenem in dvoumno reguliranem področju predelave industrijske konoplje v Sloveniji. V sodelovanju večih civilnih iniciativ smo podali svoje predloge za spremembo obstoječega Pravilnika za pridobitev dovoljenja za gojenje konoplje in maka.
Dne 5. maja 2015 je v Državnem zboru Republike Slovenije potekala skupna, 13. nujna seja Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter odbora za gospodarstvo, na kateri je sodeloval tudi KonopKo.

Na seji sta bila po predstavitvi problematike in obširni debati potrjena in izglasovana dva predloga, ki urejata področje:

  • predelave industrijske konoplje v prehranske namene, kar je bilo do sedaj podvrženo »sivi coni«,
  • ureditve zaščite genskega materiala avtohtonih sort konoplje.

Naloga pristojnih ministrstev je sedaj ureditev omenjenega pravilnika in ostalih podzakonskih aktov skladno s sprejetimi sklepi te seje. To pomeni, da bo jesenska žetev, spravilo pridelka in kasnejša predelava (semena, listja...) v prehranske izdelke zagotovo manj stresna za vse, ki se ukvarjamo s konopljo, predvsem pa bo vsled ureditve tega področja dala pozitiven zagon slovenskemu trgu.

Priporočamo celotni ogled seje na povezavi tukaj.


Datum objave: 06.05.2015