Projekt SDM, Slovenska delovna mesta

V Sloveniji imamo dovolj resursov, znanja in potenciala, da lahko sami soustvarjamo slovenska delovna mesta, kar dokazujejo mnoge dobre prakse. Ljudje se sami aktiviramo, iščemo rešitve, se povezujemo in udejanjamo ideje, da ustvarjamo in ohranjamo delovna mesta v Sloveniji za dostojno življenje ljudi. Dobički slovenskih delovnih mest ostanejo v Sloveniji in omogočajo boljše blagostanje ljudi na področju zdravstva, šolstva, infrastrukture in to zavedanje je čedalje širše.

Smo del gibanja pod vodstvom Ekoci Slovenija in somišljeniki v tem projektu, podpiramo gibanje in  delujemo z aktivnim pristopom za povečanje samooskrbe z hrano in osnovnimi  življenjskimi dobrinami. Menimo, da razvoj etične ekonomije temelji na potencialih lastnega znanja in obstoječih resursov. Želimo rešiti primere propadlih ali zavoženih podjetij, ki so speči potencial Slovenije, a potrebujejo zgolj novo vsebino in prenovljen način delovanja. Zato smo pripravili idejno zasnovo projektov, ki združujejo potencial ljudi, resursov, znanje, izkušnje in dosedanje aktivnosti stroke, politike in potreb ljudi ter trga s področja samooskrbe. Vključujejo prizadevanja za socialno podjetništvo in premišljeno privatizacijo. Dosegajo cilje povečanje prehranske varnosti, okoljske naravnanosti, skrbi za zdravje, industrijske proizvodnje, znanja, turističnega produkta in inovativnih tehnologij. Temeljijo na ponovnem zagonu podjetij, kjer je lahko osnova predelave industrijske konoplje in lana.

V razvojnem procesu sledijo še ostale naravne surovine lan, volna, les...  Z nadgradnjo vsebine bo omogočen prenos znanja iz Univerz direktno do ljudi in gospodarskih subjektov, ki bodo v praksi realizirala nove tržne priložnosti in generirala delovna mesta.

Z organizacijo Samooskrbnega centra se bodo ustvarjala delovna mesta na lokaciji in izven nje. Potrebno je povezati potenciale, zagotoviti sredstva za investicije in vkomponirati sistem premišljenega odkupa podjetij s pametnim financiranjem z noto socialnega podjetništva in drugih oblik organiziranosti.

Vabljeni k aktivnemu sodelovanju!


Datum objave: 14.01.2015