Prerazvrstitev konoplje iz I. skupine prepovedanih drog

Odbor za zdravstvo Državnega zbora je dne 11. oktobra 2016 obravnaval točko z naslovom "Legalizacija uporabe in pridelave konoplje v medicinske namene" in je s soglasno sprejetimi sklepi Ministrstvu za zdravje naložil, da premesti konopljo iz I. skupine prepovedanih drog in pripravi ustrezne podlage, ki bodo v Sloveniji omogočale pridelavo in predelavo konoplje v medicinske namene.

Ministrstvo za zdravje je pripravilo predlog in ga predložilo v javno razpravo. V javno razpravo se je vključil tudi Inštitut ICANNA, s katerim zadruga Konopko intenzivno sodeluje na področju osveščanja, izobraževanja in standardizacije kakovosti izdelkov iz konoplje, ki pozdravlja sklepe Odbora za zdravstvo in izpostavlja, da predlagana rešitev ministrstva ni usklajena s temi sklepi. Inštitut ICANNA na podlagi nazorne obrazložitve predlaga prerazvrstitev konoplje v III. skupino prepovedanih drog.


Datum objave: 05.01.2017