Slovenska nagrada za družbeno odgovornost 2016: dr. Tanja Bagar

Direktorica Inštituta ICANNA in častna članica zadruge KonopKo dr. Tanja Bagar je v sklopu Slovenske nagrade za družbeno odgovornost 2016 (HORUS) prejela Posebno priznanje v kategoriji splošno z naslednjo obrazložitvijo:

"Dr. Tanja Bagar je izjemno uspešna, predana in zavzeta mlada znanstvenica, ki svoje strokovno in znanstveno polje znanja razširja v polje družbeno odgovorne in sočutne smeri, s katero želi pomagati in prispevati različnim posameznikom in skupinam, ki jim je njena strokovna usposobljenost, skupaj z visoko mero empatije in želje po sodelovanju, v dragoceno pomoč. Navdušuje pinoirsko poslanstvo dr. Bagarjeve pri uveljavljanju integrativnega načina zdravljenja, pa tudi njena odprtost in pripravljenost za pomoč in kljubovanje zbirokratiziranemu sistemu.".

Tanjo Bagar že od nekdaj fascinira delovanje človeškega telesa, zato se je toliko bolj navdušila nad spoznanji o edinstveni vlogi in delovanju telesnega signalnega endokanabinoidnega sistema (ECS) ter raziskovalnim potencialom tega področja. Spoznanje o ECS predstavlja nov mejnik, ki konopljo nezadržno vrača v polje uporabe za izboljšanja zdravja in dobrega počutja človeka. Ko se je osebno seznanila s problemi, s kakšnimi se zaradi neustrezne regulacije srečujejo bolniki in starši bolnih otrok, ki si pomagajo s konopljo, se je na njihovo pobudo odločila za celovitejši pristop k tej problematiki.

Številni strokovnjaki so podprli idejo po interdisciplinarnem povezovanju in se z veseljem vključili v projekt vzpostavitve mednarodnega Inštituta  ICANNA, ki v kratkem postal širše prepoznaven. Prepričana je, da je Slovenija ob odpravi birokratskih ovir lahko med vodilnimi državami na tem področju in da je potreben razmislek o vključitvi spoznanj o ECS v študijske programe. Tanja Bagar se je rodila v Murski Soboti. Po gimnaziji se je vpisala na študij mikrobiologije na Biotehniški fakulteti v Ljubljani. Je prejemnica nagrade za nadarjene študente in Prešernove nagrade za diplomsko nalogo. Doktorirala je na Medicinski fakulteti s področja biomedicinskih znanosti. Kot mlada raziskovalka je prejela Krkino nagrado za posebne dosežke na področju raziskovalnega dela, za uspešno opravljen doktorat pa zlato plaketo občine Gornji Petrovci. Slovensko mikrobiološko društvo ji je podelilo zahvalo za sodelovanje pri promociji mikrobiologije v Sloveniji.

Delovne izkušnje si je pridobila na Inštitutu za mikrobiologijo in genetiko v Gottingenu, Inštitutu za celično biologijo v Edinburgu, Kemijskem inštitutu, Biotehniški fakulteti, v NLZOH, Bolnišnici Topolšica itd.

Zaposlena je kot namestnica direktorja raziskovalnega in razvojnega podjetja ter kot vodja razvoja in raziskav v okoljskem podjetju, v katerem je nosilka raziskovalne skupine. Razvila je aktivirano biooglje, ki je ovrednoteno kot dobra praksa in kot inovacija v Katalogu inovacij Slovenskega foruma inovacij.

Je docentka na Alma Mater Europaea in sodeluje z avstrijskim kolidžem za zdravje in razvoj. Ima bogato bibliografijo in sodeluje kot recenzentka na državnem tekmovanju raziskovalnih nalog, ki jih organizira Zveza za tehniško kulturo Slovenije. Včlanjena je v PAZU, Slovensko biokemijsko društvo, Društvo psihologov Slovenije, TD  »Vrtanek« in je vabljena častna članica socialne zadruge KonopKo. Je ena izmed ustanoviteljev Društva za ohranjanje in varovanje okolja, kateremu tudi predseduje.

Več o nagradi HORUS si lahko preberete na povezavi, več o letošnjem dogodku HORUS pa najdete tukaj.


Datum objave: 19.12.2016