Ureditev mobilne tržnice in vzpostavitev mreže lokalnih ponudnikov LAS Vojnik

Kratek opis projekta in namen projekta
Z operacijo UREDITEV MOBILNE TRŽNICE IN VZPOSTAVITEV MREŽE LOKALNIH PONUDNIKOV LAS želi Občina Vojnik spodbuditi povezovanje med različnimi segmenti kot so ponudniki rokodelskih izdelkov, kmetijskih pridelovalcev in predelovalcev, ter potencialnih novih ponudnikov. Operacija vključuje aktivnosti, ki bodo poleg izobraževanja in usposabljanja oblikovale mrežo ponudnikov z območja LAS.

Številni dogodki, ki so predvideni v sami operaciji, so namenjeni neformalnemu druženju in spoznavanju obiskovalcev s ponudbo, ki je del območja LAS. Z operacijo bomo v partnerstvu zvajali programe aktivnega vključevanja ranljivih ciljnih skupin v družbo, izmenjavo medgeneracijskih izkušenj in aktivnosti učenja in usposabljanja. V delu operacije bomo povezali obstoječe in bodoče pridelovalce ter predelovalce v različne namene, inovatorje, raziskovalce in druge zainteresirane na področju.

Namen operacije je vzpostaviti mrežo za kmetijske produkte in druge produkte iz območja LAS ter z različnimi izobraževanji in motivacijskimi delavnicami pritegniti čim večje število ponudnikov ter z različnimi promocijskimi dogodki in obiskovalci pomagati k uspešnejšemu trženju. V samih vaških središčih Vojnika, Frankolovega in Nove Cerkve bo kot rezultat projekta zaživela mobilna tržnica z namenom popestritve ter povezovanja podeželja. Prodajne kioske bo v okviru aktivnosti pobarval Center ponovne uporabe in pri tem vključil mlade.

Operacija vključuje partnerje iz vseh 3 sektorjev (javni, ekonomski, zasebni), katerih namen je z inovativnim med-sektorskim povezovanjem izvedba aktivnosti za izboljšanje sodelovanja na vseh nivojih deležnikov razvoja. V okviru operacije UREDITEV MOBILNE TRŽNICE IN VZPOSTAVITEV MREŽE LOKALNIH PONUDNIKOV LAS je planirana ena faza, vpliv operacije pa je predviden na celotno območje LAS, saj zaradi dviga kakovosti življenja na podeželju in izboljšanje infrastrukture posledično ohranja podeželje in poseljenost zaradi višje kakovosti bivanja.

Ključne aktivnosti v projektu:
- nakup opreme za mobilno tržnico,
- izdelava promocijskih materialov tiskovine, CGP, fotografiranje produktov,
- priprava in izvedba izobraževanja,
- izvedba promocijskih dogodkov,
- povezovanje lokalnih ponudnikov

Rezultati operacije:
- vzpostavitev in ažuriranje skupnega spletnega mesta
- izvedba 3 delavnic za partnerje v projektu in lokalne ponudnike
- izvedba 3 promocijskih dogodkov (tržnice) za partnerje v projektu in lokalne ponudnike
- vzpostavite mreže lokalnih ponudnikov
- oblikovanje logotipa znamke Na plac in izdelava kataloga lokalnih ponudnikov,
- izdelava priročnika Kako gojiti industrijsko konopljo in s tem poslovno uspeti.

V projektu smo sodelovali Občina Vojnik (nosilec projekta), Turistično društvo Vojnik, Zadruga KonopKo in Center ponovne uporabe Vojnik, pri čemer je bila vloga zadruge KonopKo prikaz potenciala industrijske konoplje z izvedbo predavanj in praktičnih delavnic z izdelanim priročnikom Kako gojiti industrijsko konopljo in s tem poslovno uspeti (prenos v PDF obliki), nabavljeno opremo (prenosnik, ozvočenje, kamera) in strojem za luščenje semena konoplje.

Trajanje projekta: Projekt je trenutno v fazi izvajanja
Celotna vrednost projekta: 96.193,81 EUR
Vrednost sofinanciranja: 69.632,97 EUR

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Označevalna tabla operacije KonopKo (PDF)
Flajer operacije z opisom in sodejočimi partnerji (PDF)


Datum objave: 26.02.2019