Zaključna konferenca projekta Fitoremediacija v Spodnji Savinjski dolini

Zadruga Konopko skupaj z Inštitutom za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (IHPS) decembra 2022 zaključuje projekt Čiščenje onesnažene zemlje z industrijsko konopljo v Spodnji Savinjski dolini (znotraj občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko, Žalec).

Vabljeni na zaključno konferenco s predstavitvijo rezultatov in sicer v torek, 20.12.2022 ob 12.00, Eko muzej Žalec (predavalnica v 4. nadstropju).

Pilotni poskus na terenu je zajemal dve njivi partnerskih kmetij, na katerih smo tekom dveh let spremljali vpliv posevka industrijske konoplje na lastnosti tal, njeno kemijsko sestavo in spremembe, ki jih konoplja prinaša za rodovitnost in neoporečnost tal kot enega najbolj pomembnih naravnih virov. Vsebnosti težkih kovin (cink, kadmij, svinec) smo tekom rasti merili tako v zemljini kot tudi v posameznih delih rastline. Ob upoštevanju že narejenih analiz v onesnaženih okoljih v Sloveniji smo dopolnili podatke za oblikovanje modela za revitalizacijo tal. Rezultate bo predstavila dr. Barbara Čeh z IHPS, ki bo povzela tudi poudarke na področju strokovnega izvajanja gnojenja konoplje, ki se odrazi v ustreznem pridelku in obenem ohranjanju rodovitnosti tal.

Namen operacije je bil tudi preveriti možnost komercialne rabe nadzemnih delov rastline (stebla - vlaken in pezdirja) ter semen in listov z vidika vsebnosti težkih kovin, saj pri fitoremediaciji tal težke kovine preidejo v tkivo konoplje in kot takšna za prehrano ni ustrezna. Rešitve na področju gradnje s konopljo bo nakazal arhitekt Sani Okretić Resulbegović.

Zelo aktualno tematiko kanabinoidov v konoplji, med katerimi je najbolj znan CBD, ki je pomemben za rabo lajšanja bolečin in drugih tegob, bo v nadaljevanju predstavila Marjeta Eržen z IHPS.  Med drugim bo pojasnila tudi, kakšna je povezava med terpeni in kanabinodi.

Dr. Marko Flajšman z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani pa bo preko zoom povezave predstavil rezultate njihovih poljskih poskusov z gojenjem industrijske konoplje na onesnaženih tleh v Celjski kotlini.

Zaradi lažje izvedbe pred dogodkom pobiramo neobvezne prijave preko prijavnega obrazca. Po dogodku bo sledil tudi neformalni del z debato in degustacijo izdelkov iz konoplje.

Zadruga KonopKo je prva zadruga za razvoj pridelave in predelave industrijske konoplje v Sloveniji, združuje preko 175 članov - zanima nas industrializacija konoplje in generiranje s tem povezanih lokalnih delovnih mest. Osnovne naloge zadruge so osveščanje javnosti o uporabnosti konoplje, povezovanje in organiziranje manjših in srednjih pridelovalcev konoplje, vključno z odkupom pridelka. Imamo razvite vse potrebne postopke spremljanja kmetovalca, preverjanja kakovosti in določene odkupne pogoje ter vzpostavljeno lastno proizvodnjo prehranskih izdelkov iz konoplje, za kar imamo pridobljen tudi ekološki certifikat. Aktivno sodelujemo tudi pri zakonskih spremembah na področju industrijske konoplje.


Datum objave: 12.12.2022

Izobraževanja o uporabnosti konoplje

Zadruga Konopko skupaj z Inštitutom za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (IHPS) izvaja projekt Čiščenje onesnažene zemlje s fitoremediacijo in industrijsko konopljo v Spodnji Savinjski dolini. V okviru tega projekta bomo izvedli tudi serijo izobraževanj na temo prikaza potenciala in uporabnosti industrijske konoplje v vsakdanjem življenju, predvsem za ranljivo skupino mladih in nezaposlenih.

V mesecu decembru so tako na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec predvidena brezplačna izobraževanja v naslednjih terminih:

16.12.2022 Prebold, Medgeneracijski center Prebold (09.00)
16.12.2022 Polzela, grad Komenda (ob 12.00)
18.12.2022 Braslovče, avla Doma kulture (ob 09.00)
19.12.2022 Tabor in Vransko (točen termin javimo naknadno)
20.12.2022 Žalec, Eko muzej (ob 9.00) + zaključna konferenca projekta (ob 12.00)

Potencial in uporabnost industrijske konoplje v vsakdanjem življenju

Preko izobraževanja želimo ozavestiti občane, kmetovalce, mladino, nezaposlene in druge ranljive skupine o možnostih uporabe industrijske konoplje v vsakdanjem življenju. Med drugim bomo prikazali, da na neoporečnih tleh konoplja zraste v neoporečno rastlino za pridobivanje najrazličnejših produktov iz nje, saj je to rastlina tisočerih možnosti uporabe in ponuja izjemen potencial za območje Spodnje Savinjske doline. S povečanim znanjem o pridelavi in vzgoji ter možnostih predelave konoplje se namreč lahko poveča prihodek kmetovalcem in podjetnikom, kar posledično pomeni možnosti ustvarjanja novih zelenih delovnih mest na podeželju.

Izdelki iz konoplje so zanimivi širšemu krogu uporabnikov, ki jih uporabljajo v vsakodnevni prehrani in kozmetiki, si z njimi blažijo zdravstvene tegobe, ali pa gradijo in sanirajo svoje stanovanjske objekte. In prav široka uporabnost konoplje je tisti moment, ki ga želimo najbolj približati javnosti.

Zaradi lažje izvedbe pred dogodkom pobiramo neobvezne prijave preko prijavnega obrazca. Po vsakem dogodku bo sledil tudi neformalni del z debato in degustacijo izdelkov iz konoplje.

Vabljeni, vstop je prost.

Zadruga KonopKo je prva zadruga za razvoj pridelave in predelave industrijske konoplje v Sloveniji, združuje preko 175 članov - zanima nas industrializacija konoplje in generiranje s tem povezanih lokalnih delovnih mest. Osnovne naloge zadruge so osveščanje javnosti o uporabnosti konoplje, povezovanje in organiziranje manjših in srednjih pridelovalcev konoplje, vključno z odkupom pridelka. Imamo razvite vse potrebne postopke spremljanja kmetovalca, preverjanja kakovosti in določene odkupne pogoje ter vzpostavljeno lastno proizvodnjo prehranskih izdelkov iz konoplje, za kar imamo pridobljen tudi ekološki certifikat. Aktivno sodelujemo tudi pri zakonskih spremembah na področju industrijske konoplje.


Datum objave: 07.12.2022

Seminar o fitoremediaciji 23. in 25.11.2022

V okviru projekta Uporaba konoplje za čiščenje onesnažene zemljine v Spodnji Savinjski dolini vas vabimo na izjemno zanimiv in uporaben dvodnevni seminar o fitoremediaciji in prepoznavanju rastlin s fitoremediacijsko močjo. Dogodek bo potekal 23. in 25.11.2022 v Eko muzeju v Žalcu s priznano predavateljico ddr. Ano Vovk.

Lokacija: Eko muzej Žalec, predavalnica (4. nadstropje)
Predavateljica: ddr. Ana Vovk

23.11.2022 ob 9.00 uri (sreda)
Predavanje: Moč rastlin za čiščenje zemlje - fitoremediacija

  1. Kaj pomeni fitoremediacija in kako poteka v zemlji? Vloga konoplje pri fitoremediaciji.
  2. Vpliv lastnosti prsti na potek fitoremediacije
  3. Vlaga v zemlji je pogoj za fitoremediacijo
  4. Ogled krajšega filma o poteku analize prsti


25.11.2022 ob 9.00 uri (petek)
Praktično delo: Analiza zemlje in spoznavanje rastlin za fitoremediacijo

  1. Enostavne analize prsti za samooskrbo in prepoznavanje stanja zemlje
  2. Prepoznavanje rastlin s fitoremediacijsko močjo


Vsa pripravljena gradiva bodo zbrana v priročniku in bodo na voljo tudi v obliki PDF dokumenta na spletni strani zadruge KonopKo, www.konopko.si

Zaradi lažje izvedbe pred dogodkom zbiramo prijave (prosimo za potrditev udeležbe preko prijavnega obrazca) Po dogodku bo sledil tudi neformalni del z debato in degustacijo izdelkov iz konoplje. Vabljeni.

 


Datum objave: 07.11.2022

Datum objave: