5. slovenski podeželski parlament

Peti Slovenski podeželski parlament je zasedal 8. in 9. oktobra 2019 v idiličnem okolju Haloz. Glavna tema razprav je bila Skupna kmetijska politika (SKP) po letu 2020, ki pomembno sooblikuje slovensko podeželje. Nahajamo se namreč v pomembnem obdobju sooblikovanja tako evropske kot slovenske kmetijske politike, slovenski podeželski parlament pa je odlična platforma za vključitev vseh zainteresiranih v aktualno razpravo.

Ob udeležbi priznanih gostov in strokovnjakov smo udeleženci lahko razpravljali o izzivih kmetijstva in podeželja v devetih delovnih skupinah:

  1. Podpora vzdržnim dohodkom kmetij
  2. Krepitev tržne usmerjenosti in povečanje konkurenčnosti
  3. Verige vrednosti
  4. Podnebne spremembe in učinkovito upravljanje naravnih virov
  5. Biotska raznovrstnost
  6. Mladi in novi kmetje
  7. Socialna vključenost, lokalni razvoj na podeželskih območjih (pristop LEADER/CLLD) in lokalna ekonomija
  8. Kakovost hrane, zdravja in dobrobit živali
  9. Prenos znanja, inovacij in digitalizacija v kmetijstvu

V zadrugi Konopko smo izpostavili največjo težavo v naši panogi pridelave, predelave industrijske konoplje in prodaje izdelkov iz te stoletja znane industrijske rastline, to je nestabilno zakonodajno okolje, ki onemogoča trajen razvoj panoge, varno okolje za investicije, rast in zaposlovanje v Sloveniji.

Dogodek je organiziran na pobudo Društva za razvoj slovenskega podeželja partnerji Mreže za podeželje v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Gostitelja dogodka sta bili Občina Majšperk in Lokalna akcijska skupina Haloze.


Datum objave: 09.10.2019