Prostor konoplje v zelenem, krožnem gospodarstvu Slovenije

Na podlagi Zelenega dogovora naj bi EU do leta 2050 postala brezogljična družba. S kakšnimi tehnologijami, materiali, novimi rešitvami… bomo uspeli današnjo linearno ekonomijo, z milijardami ton najrazličnejših odpadkov, ki jih ni mogoče trajnostno  reciklirati in ponovno uporabiti, preusmeriti v krožno gospodarjenje, ki je pomemben del brezogljične družbe?

Konoplja je v zgodovini človeku zagotavljala hrano, obleko, gradbeni material, ga grela in zdravila, nadomestila pa sta jo nafta in plastika, ki med drugim ne dajeta semena in v nobenem pogledu nista trajnostni surovini.

Danes konoplja v svet ponovno vstopa kot velik potencial tako v povezavi s preprečevanjem podnebnih sprememb in iskanjem inovativnih rešitev v biotehnologiji, novih materialih, medicini in širše v krožni ekonomiji.

Rastlina konoplje  uskladišči v povprečju 0,6 tone CO2 po hektarju letno, njena pridelava zahteva manj vode, nič kemičnih sredstev, je idealna poljščina za kolobar in dozori v 4 mesecih, kar ji lahko daje pomembno vlogo pri varovanju narave in naših naravnih virov ter pri blaženju vpliva kmetijstva na podnebne spremembe.

Konoplja je naravna surovina za izdelavo tekstila, pripisujejo ji neverjeten potencial, da na podlagi biotehnoloških inovacij zamenja plastiko, konvencionalne gradbene materiale in izolacije. Proizvodi iz konoplje so naravni material, ki ga je mogoče reciklirati, kar je pomembna prednost v krožni ekonomiji prihodnosti.

Kam je Slovenija v svojih načrtih v prihodnjem desetletju uvrstila industrijsko konopljo, tudi v povezavi  z Zelenim evropskih dogovorom in cilji prehoda iz linearne v krožno ekonomijo, ki bo v  verigi od pridelave do inovativne predelave in razvoju novih okolju prijaznih izdelkov, Sloveniji odprla tudi mnoga nova zelena delovna mesta.

Vabljeni na okroglo mizo na temo Prostor konoplje v zelenem, krožnem gospodarstvu Slovenije, ki bo v soboto, 14. marec 2020 ob 12.00 uri v dvorani Celjanka na sejmu Altermed Celje.

Moderatorka: Barbara Zrimšek

Gostje okrogle mize:
Zdravko Počivalšek, minister MGRT
dr. Aleksandra Pivec, ministrica MKGP
Marko Sladič (direktor Hemptouch d.o.o.)
Primož Mlačnik (direktor KO-SI d.o.o. Slovenj Gradec)
Sani Okretič Resulbegovič (arhitekt, družbenik TASUNA d.o.o.)
Rok Terkaj (Slovensko gospodarsko interesno združenje CannaGIZ)
Boštjan Kragl (predsednik zadruge KonopKo)

Organizator: Zadruga KonopKo, www konopko.si


Datum objave: 06.03.2020