Izobraževanja o uporabnosti konoplje

Zadruga Konopko skupaj z Inštitutom za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (IHPS) izvaja projekt Čiščenje onesnažene zemlje s fitoremediacijo in industrijsko konopljo v Spodnji Savinjski dolini. V okviru tega projekta bomo izvedli tudi serijo izobraževanj na temo prikaza potenciala in uporabnosti industrijske konoplje v vsakdanjem življenju, predvsem za ranljivo skupino mladih in nezaposlenih.

V mesecu decembru so tako na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec predvidena brezplačna izobraževanja v naslednjih terminih:

16.12.2022 Prebold, Medgeneracijski center Prebold (09.00)
16.12.2022 Polzela, grad Komenda (ob 12.00)
18.12.2022 Braslovče, avla Doma kulture (ob 09.00)
19.12.2022 Tabor in Vransko (točen termin javimo naknadno)
20.12.2022 Žalec, Eko muzej (ob 9.00) + zaključna konferenca projekta (ob 12.00)

Potencial in uporabnost industrijske konoplje v vsakdanjem življenju

Preko izobraževanja želimo ozavestiti občane, kmetovalce, mladino, nezaposlene in druge ranljive skupine o možnostih uporabe industrijske konoplje v vsakdanjem življenju. Med drugim bomo prikazali, da na neoporečnih tleh konoplja zraste v neoporečno rastlino za pridobivanje najrazličnejših produktov iz nje, saj je to rastlina tisočerih možnosti uporabe in ponuja izjemen potencial za območje Spodnje Savinjske doline. S povečanim znanjem o pridelavi in vzgoji ter možnostih predelave konoplje se namreč lahko poveča prihodek kmetovalcem in podjetnikom, kar posledično pomeni možnosti ustvarjanja novih zelenih delovnih mest na podeželju.

Izdelki iz konoplje so zanimivi širšemu krogu uporabnikov, ki jih uporabljajo v vsakodnevni prehrani in kozmetiki, si z njimi blažijo zdravstvene tegobe, ali pa gradijo in sanirajo svoje stanovanjske objekte. In prav široka uporabnost konoplje je tisti moment, ki ga želimo najbolj približati javnosti.

Zaradi lažje izvedbe pred dogodkom pobiramo neobvezne prijave preko prijavnega obrazca. Po vsakem dogodku bo sledil tudi neformalni del z debato in degustacijo izdelkov iz konoplje.

Vabljeni, vstop je prost.

Zadruga KonopKo je prva zadruga za razvoj pridelave in predelave industrijske konoplje v Sloveniji, združuje preko 175 članov - zanima nas industrializacija konoplje in generiranje s tem povezanih lokalnih delovnih mest. Osnovne naloge zadruge so osveščanje javnosti o uporabnosti konoplje, povezovanje in organiziranje manjših in srednjih pridelovalcev konoplje, vključno z odkupom pridelka. Imamo razvite vse potrebne postopke spremljanja kmetovalca, preverjanja kakovosti in določene odkupne pogoje ter vzpostavljeno lastno proizvodnjo prehranskih izdelkov iz konoplje, za kar imamo pridobljen tudi ekološki certifikat. Aktivno sodelujemo tudi pri zakonskih spremembah na področju industrijske konoplje.


Datum objave: 07.12.2022