Mednarodna konferenca Socialno podjetništvo v Evropi

KonopKo je v torek, 29.11.2016 na dvodnevni mednarodni konferenci "Socialno podjetništvo v Evropi: podporno okolje za inovativne oblike lastništva v podjetjih", ki poteka v coworking prostoru Tkalka v Mariboru od 29. do 30. novembra, prispeval svoj delež v obliki predstavitve dobre prakse zadruge in opozoril na konkretne težave pri financiranju zadrug in socialnih podjetij.

Skupina mednarodno aktivnih političnih fundacij, ki jo sestavljajo Evropski liberalni forum (Bruselj), Mednarodni izobraževalni center (Hrvaška), Inštitut Novum (Slovenija) je v sodelovanju z razvojno zadrugo TKALKA organiziralo to konfrenco z namenom in s poudarki ter iztočnicami, da so socialna podjetja podjetja v lasti in v upravljanju različnih skupin deležnikov, ki sledijo potrebam teh deležnikov. Tak tip lastništva in koncept lastnine v takšnih podjetjih še vedno predstavlja pravni in praktični izziv v mnogih evropskih državah, kar se dokazuje tudi s podanimi vsebinami z razpravami na dogodku.

Več o dogodku lahko preberete na spletni strani organizatorja.

Konoplja je zaKon, zato gremo naprej.

Foto: Nika Hölcl​ Praper, fotobeležNica


Datum objave: 30.11.2016