Skoraj vse o industrijski konoplji: predavanje v Hočah

Tudi letos v zadrugi KonopKo nadaljujemo z zelo dobro sprejetimi predavanji o industrijski konoplji, ki smo jih izvajali že lani in ki so namenjena obstoječim in bodočim pridelovalcem, kupcem, podjetnikom, študentom, raziskovalcem, odločevalcem na lokalnem in državnem nivoju, skratka vsem, ki želijo izvedeti vse, se prepričati o uporabnosti konoplje in morda tudi izkoristiti potencial, ki ga ta rastlina ponuja človeku.

V torek, 07.02.2017, smo na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede v Hočah izvedli prvo letošnje predavanje za navdušence te čudežne rastline. Udeležence smo seznanili z bistvenimi vsebinami, ki jih bodoči pridelovalci in predelovalci morajo poznati, tistim, ki se s tem že ukvarjajo, pa smo omogočili možnost izmenjave mnenj, izkušenj - na ta način ustvarjamo kanale za pridobivanje novih informacij.

Poleg predstavitve Zadruge KonopKo, dosedanjih dosežkov, prednosti članstva v zadrugi je bil poudarek na temah iz področja potenciala industrijske konoplje, njene vsestranske uporabe ter možnosti za razvoj inovativnih izdelkov ter o temah, ki zaobsežejo celotno zgodbo od setve do žetve. Predavane vsebine so izjemnega pomena za vsakogar, ki razmišlja o setvi ali predelavi industrijske konoplje in seveda za tiste, ki se bodo letos prvič ali ponovno odločili za sejanje. Obiskovalce smo seznanili z vsemi potrebnimi postopki prijave setve, pridobivanje ustreznih dovoljenj za gojenje,  nabave semen in ekonomike pridelave, pridobivanja subvencij in informiranja o možnostih odkupa pridelka.

Na tokratnem predavanju sta bila poleg rednih predavateljev iz Zadruge Konopko, mag. Alenke Zapušek in predsednika zadruge Davida Geršaka, univ.dipl.inž.str., prisotna tudi dva gostujoča predavatelja, ki sta samemu dogodku doprinesla vsebinsko in praktično dodano vrednost. To sta Dejan Rengeo, pionir na področju gojenja industrijske konoplje v Sloveniji (tudi častni član Zadruge Konopko) ter asist. Željko Perdija, dr. med., spec., sodelavec Inštituta ICANNA.

Dejan Rengeo je udeležence seznanil z madžarskimi sortami industrijske konoplje ter pridal vsebine iz izkušenj v sklopu praktičnega dela, kjer je ponazoril celotno področje »od setve do žetve«. Asist. Željko Perdija, dr. med., spec. pa se je osredotočil na farmakološki in terapevtski potencial kanabinoidov in njihovo uporabo v medicini. Perdiju zadnja leta zaupa vedno več pacientov, da samoiniciativno ali v povezavi s strokovnjaki iz držav, v katerih velja ustreznejša pravna in dejanska regulacija, v terapijo za izboljšanje zdravja ali počutja vključujejo uporabo kanabinoidov. Pozitivni odzivi pacientov, vedno več znanstvenih, strokovnih in kliničnih ugotovitev ter številne terapevtske možnosti so spodbudile njegovo temeljitejše zanimanje za navedeno področje, predvsem za CBD.

Ob koncu predavanj so potekale konkretnejše debate glede na interesne skupine, predvsem o posameznem segmentu uporabe konoplje (konoplja v prehrani, gradbeništvu, kozmetiki, tekstilu in  inovacijah). Udeležencem smo poleg »kulinaričnega vložka« s pokušino tako predstavili prehranske izdelke blagovne znamke KonopKo, kakor tudi vzorce, ki so plod lastnih raziskovalnih aktivnosti in razvojno raziskovalnih aktivnosti v sodelovanju z drugimi partnerji.

Zahvala za izpeljan dogodek gre vsem prisotnim članom zadruge, ki so prispevali k organizaciji dogodka, pripravi vsebinskih kotičkov in pogostitvi, kakor tudi Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede v Hočah in tamkajšnjemu Študentskemu svetu, ki nam vsako leto prijazno odstopita predavalnico in ostalo infrastrukturo.

Spoštovani ljubitelji konoplje in tisti, ki se z njo šele spogledujete: Ne prezrite naslednje priložnosti, ko smo za vas pripravili zanimive vsebine in široko paleto predavateljev, ki vas bodo vsak po svoji strokovni plati popeljati v svet industrijske konoplje še hitreje in še učinkoviteje!

Predavanje »KRATKO IN JEDRNATO O KANABINOIDIH V PREHRANI IN ZDRAVSTVU« bo v soboto, 11.03.2017 od 14.00 do 16.30 na sejmu Altermed v Celju (v sodelovanju z inštitutom ICANNA, s poudarkom na kanabinoidih, ostale termine pa lahko vidite v našem napovedniku!

Konoplja je zaKon!


Datum objave: 07.02.2017