Usposabljanja na temo industrijske konoplje

V sklopu operacije NA PLAC (z daljšim imenom Ureditev mobilne tržnice in vzpostavitev mreže lokalnih ponudnikov Lokalne akcijske skupine (LAS)) želi občina Vojnik spodbuditi povezovanje med različnimi segmenti, kot so ponudniki rokodelskih izdelkov, kmetijskih pridelovalcev in predelovalcev ter potencialnih novih ponudnikov. Operacija vključuje aktivnosti, ki bodo poleg izobraževanja in usposabljanja oblikovale mrežo ponudnikov z območja LAS.

V okviru operacije bo zato Zadruga Konopko kot partner v projektu izvedla tri (3) usposabljanja na temo industrijske konoplje in sicer:

14.4.2018 ob 18.00 uri v Gasilnem domu Frankolovo, tema predavanja Vsestranska uporabnost industrijske konoplje. Po predavanju boste lahko tudi priča luščenju konopljinih semen s sodobnim luščilcem semena.

O sami uporabnosti industrijske konoplje je bilo prelitega že mnogo črnila. Hkrati je rastlina še vedno stigmatizirana, saj je moč v dnevnem časopisju in na spletu zaslediti vse mogoče mite in polresnice. Kljub temu je to rastlina, ki je človeštvu poznana že več tisočletij, res pa je tudi, da je njena uporaba burna. Po nekaterih ocenah je iz nje možno izdelati preko 50.000 izdelkov. Katere in kako, pa boste lahko izvedeli na predavanju.

01.06.2018 ob 19.00 uri v Kašči v Novi Cerkvi, tema predavanja Okoljski potencial industrijske konoplje

Človek s svojim delovanjem velikokrat povzroča onesnaževanje okolja. Velik problem predstavlja prav talno onesnaženje, saj so tla osnova v kmetijstvu in njihova onesnaženost ima velik vpliv v poljedelstvu in zelenjadarstvu, posledično pa tudi v živinoreji. Na drugi strani so nekatere površine zaščitene ter pod posebnimi pogoji varovanja, kot npr. Natura 2000 in tam ni mogoče kmetovati na klasičen način z uporabo fitofarmacevtskih sredstev. Kako s pomočjo konoplje rešujemo omenjene izzive in še mnogo več pa na predavanju. 

20.6.2018 ob 19.00 uri v Jernejevem domu v Vojniku, tema predavanja Podjetniški koraki z industrijsko konopljo

Od ideje do izdelka in nato kasneje do prodajnih polic oz. do kupčeve košarice obstaja pot. Kako se spopasti s posameznimi koraki na tej poti, sploh ko gojiš industrijsko konopljo in izdeluješ izdelke iz nje, bo predstavljeno na predavanju. Imeli boste tudi možnost pogovora s sogovorniki, ki uresničujejo podjetniško pot, temelječo na konoplji. Prav tako bo predstavljen priročnik Kako gojiti industrijsko konopljo in z njo uspeti, ki ga boste lahko odnesli domov.

Vabljeni!


Datum objave: 05.04.2018